NẮP HỐ GA GANG

Nắp hố ga gang: khung âm

Nắp hố ga gang: khung dương