VẬT TƯ CÔNG TRÌNH

sẢN PHẨM gang

Gang che bảo vệ gốc cây 123

Tấm ghi bảo vệ gốc cây

 

Cột phân luồng bằng gang 10

Cột chắn bằng gang

(Có phản quang)

Cột phân luồng bằng gang 21

Cột chắn bằng gang

(Sân chung cư)