VẬT TƯ CÔNG TRÌNH

BVX-GC01

Hộp bó vỉa gang xiên
Mã: BV-GC01

(Phương tiện có thể vượt qua)

bó-vỉa-xiên-1e-2-2

Hộp bó vỉa gang xiên
Mã: BVX-GC02

(Đặt hàng theo kích thước)

BVD-GC01

Hộp bó vỉa gang đứng
Mã: BVD-GC01

(Hạn chế phương tiện vượt qua)

Sản phẩm: Tấm ghi bảo vệ gốc cây

GCBVGC-2

Ghi bảo vệ gốc cây
Mã: GGC-V01

(02 Tấm vuông)

GCBVGC-D1000-2

Ghi bảo vệ gốc cây
Mã: GGC-T01

(Tấm tròn / Có lỗ)

IMG_20200314_133842-2

Ghi bảo vệ gốc cây
Mã: GGC-V02

(Tấm vuông / 04 tấm)

Sản phẩm: Lan can / Trụ gang

lan-can-bang-gang

Lan can bằng gang

(Tuỳ chọn thiết kế hoạ tiết)

tru-gang

Cột chắn bằng gang

(Sân chung cư)

cot-chan-gang-co-phan-quang

Cột chắn bằng gang

(Có phản quang)